Siguranța și protecția datelor dumneavoastră personale, precum și respectarea tuturor reglementărilor în vigoare, inclusiv cele despre protejarea datelor cu caracter personal ale partenerilor noștri, reprezintă un aspect extrem de important pentru noi, iar în acest sens facem toate demersurile necesare respectării lor. Ca urmare, vă informăm în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Responsabil pentru protecția datelor cu privire la pagina web www.fotoimobiliar.ro, este SC Perfect RAW SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Constanța, str. Soveja nr. 94, bl. 74, sc. E, ap. 62, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J13/970/17.04.2018, având CUI 39197537. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, SC Perfect RAW SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății SC Perfect RAW SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.
Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.fotoimobiliar.ro.

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Date cu caracter personal, în sensul Art. 4 din Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (General Data Protection Regulation – GDPR), reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, de exemplu: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail etc. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră www.fotoimobiliar.ro, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctul 5).

2. Operatorul de date cu caracter personal
Responsabil pentru protecția datelor cu privire la pagina web www.fotoimobiliar.ro este SC Perfect RAW SRL, e-mail: dan.calin@fotoimobiliar.ro , tel: 0722.469.319.

3. Drepturile persoanelor vizate
În calitate de persoană vizată afectată de activitatea de prelucrare a datelor beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, în temeiul Art. 15 și următoarele din GDPR:
– drept de acces;
– drept de rectificare și ștergere;
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la opoziție.
În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate (Autoritatea Română pentru Protecția Datelor) de supraveghere având ca obiect prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

4. Dezvăluirea datelor către autorități
În eventualitatea unei obligații legale, ne rezervăm dreptul de a dezvălui informații referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților competente sau organelor legale care solicită acest lucru.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal și scopul acesteia
La trimiterea formularului de contact plasat pe pagina de contact a domeniului www.fotoimobiliar.ro vor fi prelucrare datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile: date de identificare, e-mail, telefon și textul solicitării dumneavoastră în condițiile prevăzute în această secțiune.

Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră.

Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil și eficient.

Datele dumneavoastră personale vor fi deținute de SC Perfect RAW SRL și vor fi folosite doar pentru acest scop.

SC Perfect RAW SRL prelucrează prin mijloace automatizate și manuale datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor și bunurilor din sfera de activitate a societății, executării contractelor încheiate cu societatea, în scop de promovare a serviciilor societății (marketing, inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile SC Perfect RAW SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener, de acordare a unor bonificații clienților sau unor beneficii în cadrul unor campanii promoționale, pentru îndeplinirea unor obligații legale ale societății, cum ar fi comunicarea de informații către organele de stat abilitate, precum și pentru realizarea intereselor legitime ale societății cum este cazul prelucrării imaginii prin înregistrări video pentru protecția persoanelor și bunurilor din incinta sediului societății.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC Perfect RAW SRL cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt destinate utilizării de către societate și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: către dumneavoastră în calitate de persoană vizată sau către reprezentanții dumneavoastră legali, către personalul angajat al societății, către autoritățile centrale și locale conform dispozițiilor legale, către persoanele împuternicite de societate în calitatea sa de operator.

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, societatea va prelucra datele cu caracter personal pe durata existenței consimțământului dumneavoastră sau pe durata executării contractului încheiat de prestări servicii specifice, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile referitoare la arhivare.

Durata de stocare: 3 ani;

Consecințele refuzului: dacă refuzați să ne furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.

Câmp de date exacte – formular contact: nume, e-mail, subiect, mesaj.

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligat să furnizați date complete, actualizate și corecte.

În situația în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră, dispuneți și de dreptul de a retrage consimțământul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal fără însă a afecta legalitatea prelucrării făcute până în acel moment.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu ne furnizați datele dumneavoastră personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dumneavoastră personale.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare a datelor personale efectuate de SC Perfect RAW SRL, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, puteți adresa o cerere (în format material/electronic prin e-mail) la adresa de e-mail: dan.calin@fotoimobiliar.ro.